Detail práce

Čínska ekonomika a nerovnováhy v medzinárodnom obchode

Autor: Mgr. Eva Podhajecká
Rok: 2007 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Slovenský
Stránky: 88
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Čínska ekonomika a nerovnováhy v medzinárodnom obchode
Práca sa zaoberá popisom súčasných nerovnováh v medzinárodnom obchode, ktorých hlavným znakom je na jednej strane obrovský deficit bežného účtu platobnej bilancie USA a na strane druhej ekonomiky Juhovýchodnej Ázie, ktoré akumulujú devízové rezervy plynúce z medzinárodného obchodu a následne ich investujú naspäť do dolárových aktív, čím vlastne umožňujú USA zadlžovať sa stále viac. Otázka je, dokedy bude možné tieto rovnováhy udržiavať a dokedy budú zahraniční investori ochotní financovať ďalšie zvyšovanie americkej zadlženosti. Práca pozostáva z úvodu, nasleduje vysvetlenie okolností, ktoré umožnili, aby nerovnováhy dosiahli súčasné rozmery, druhá časť práce sa zaoberá stručným popisom súčasného stavu americkej ekonomiky, dopad rastúceho fiškálneho deficitu na schodok bežného účtu a nové trendy vo financovaní týchto deficitov. V tretej časti je podrobne rozpracovaná ekonomika Číny, jej monetárna politika, vývoj zahraničného obchodu, a jej podiel na súčasnom prehlbovaní nerovnováhy zahraničného obchodu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY