Detail práce

Přijetí eura v České republice

Autor: Mgr. Eva Tošnarová
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: PhDr. Jana Marková
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 94
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá přijetím eura v České republice. Jejím cílem je identifikovat a analyzovat zejména nejdůležitější ekonomické aspekty týkající se přijetí jednotné evropské měny a následně posoudit, jak nejlépe načasovat přijetí eura v České republice a zda bude tento krok výhodný či naopak. Počáteční kapitola stručně shrnuje dosavadní vývoj měnové integrace na evropském kontinentě. Druhá kapitola poskytuje teoretické hledisko na měnovou integraci z pohledu teorie optimálních měnových oblastí. Následuje kapitola zabývající se reálnou a nominální konvergencí České republiky k zemím eurozóny. Čtvrtá a pátá kapitola se věnují konkrétnímu plánu přijetí eura v České republice a jeho institucionálnímu rámci. Nedílnou součástí práce je i kapitola týkající se veřejného mínění vztahujícího se k zavedení eura v nových členských státech se zaměřením na situaci v České republice. Závěrečná kapitola hodnotí připravenost České republiky na vstup do měnové unie zejména z hlediska konvergenčních kritérií a zároveň situaci porovnává s ostatními novými členskými státy. Práce na závěr uvádí doporučení, jak načasovat zavedení eura v České republice.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY