Detail práce

Rozbor přímých zahraničních investic v české ekonomice. Modelový test jejich determinant

Autor: Bc. Jiří Brejcha
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant: PhDr. Natálie Švarcová Ph.D.
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 50
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je prozkoumat přímé zahraniční investice (PZI) v České republice ve srovnání s jinými tranzitivními zeměmi, a to z pohledu jejich determinant. V první části je předložena obecná definice a kvalifikace PZI. Rovněž jsou zde popsána možná pozitiva a negativa, která s sebou PZI nesou. Dále se práce zabývá historickým vývojem PZI nejen v České republice, ale i v ostatních tranzitivních zemích a rovněž v celosvětovém kontextu. Druhá část je uvedena výkladem ekonomické teorie, která slouží jako pevné zázemí pro správné určení determinant PZI. Následuje ekonometrická analýza, která se mimo jiné pokouší pomocí robustní metody ověřit platnost hypotéz ohledně hlavních lokalizačních faktorů pro země střední a východní Evropy a pro země patřící do Společenství nezávislých států.
Ke stažení: Bakalářská práce Jiří Brejcha

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY