Detail práce

Dělba moci v rozpočtovém procesu

Autor: Bc. Jakub Matějů
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant: † prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 55
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Rozpočtové instituce mají významný vliv na konečnou podobu veřejného rozpočtu.
V této práci zkoumáme efekty dělby moci v rozpočtovém procesu. Rozdělením moci nad rozpočtem rozumíme možnost legislativy omezovat exekutivu pomocí institucionálních nástrojů. Ukážeme, že taková možnost by byla legislativou využívána a vedla by k (i) zmírnění redistribuce, (ii) disciplinování lobbystických aktivit, (iii) menší extrakci politických rent, (iv) vyrovnávání politických cyklů. Dále by tato separace vedla k netriviálním efektům, závislým na dalších politických proměnných, jakými jsou například relativní velikosti skupin, které legislátoři reprezentují, nebo informační asymetrie mezi legislativou a exekutivou.
Ke stažení: Bakalářská práce Jakub Matějů

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY