Detail práce

Možný dopad Tureckého vstupu do EU

Autor: Mgr. Ondřej Glazar
Rok: 2008 - zimní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 89
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: V této práci jsou aplikovány panel data odhady na migrační data z 18 Evropských zemí do Německa, abychom mohli odhadnout budoucí migraci. Na základě odhadnutých výsledků jsme předpověděli migrační toky z Turecka do Evropské Unie. Nejprve popíšeme rámec a historii Turecké migrace do Evropské Unie a poté představíme migraci z ekonomického pohledu. V hlavní části této práce budou spojeny obě předchozí kapitoly. Zkonstruovali jsme panel data model a otestovali data, abychom potvrdili hypotézu o cointegraci proměnných. Seemingly unrelated regresor se ukázal jako nejefektivnější odhad na daná data. Výsledky odhalili, že největší vliv na migraci má síťový efekt, následovaný podmínkami na pracovním trhu cílové země a že vliv důchodového efektu je relativně zanedbatelný. Zvláště Turecký důchodový efekt nemá v podstatě žádný vliv na migraci, protože vstupuje do modelu ve dvou proměnných, které působí proti sobě. Také byla nalezena malá důležitost otevření pracovního trhu na růst migrace. Nakonec jsme použili odhadnuté koeficienty pro předpověď budoucí migrace do Německa a skrz extrapolaci do Evropské Unie. Byli zkonstruovány tři různé scénáře možné migrace a také byla prozkoumána sensitivita odhadnutých koeficientů na migraci z Turecka do Německa v následujících 25 letech.
Ke stažení: Diplomová práce Ondřej Glazar

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY