Detail práce

Plnění základních informačních povinností českým obchodními společnostmi

Autor: Mgr. Adam Tomis
Rok: 2008 - zimní
Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 137
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce představuje empirickou analýzu toho, v jaké míře je plněna zákonná informační povinnost zveřejňovat účetní závěrky, výroční zprávy a další informace neúčetní povahy – zprávy o vztazích a ovládací smlouvy – českými kapitálovými obchodními společnostmi. Text je členěn do tří hlavních částí. První shrnuje teoretickou diskuzi o potřebě zákonných informačních povinností, především jako nástroje na ochranu věřitelů společností s omezenou odpovědností společníků. Druhá diskutuje současnou českou právní úpravu těchto povinností, na jejímž základě je pak v části třetí provedena vlastní empirická analýza, která je založena na datech získaných přímo z elektronické databáze českého obchodního rejstříku.
Ke stažení: Diplomová práce Adam Tomis

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY