Detail práce

Optimální ekologická daň a dvojí dividenda

Autor: Bc. Eva Brabcová
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: Mgr. Milan Ščasný PhD.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 88
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je nastínit vývoj teorie optimální ekologické daně a objasnit její vztah k teorii dvojí dividendy. Jsou zde diskutovány podmínky, za kterých silná forma dvojí dividendy platí. Docházíme k závěru, že stupeň substituce ve spotřebním koši a mezi znečišťující komoditou a volným časem je rozhodujícím faktorem pro platnost silné dvojí dividedy a také pro stanovení optimální výše ekologické daně. V závěru práce je použit numerický model obecné rovnováhy k ohodnocení variant daňové reformy a k testování závěrů teoretických modelů.
Ke stažení: Bakaláářská práce Brabcové Evy

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY