Detail práce

Vliv snížení emisí CO2 na finanční výsledky firem

Autor: Bc. Tomáš Brzobohatý
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: Mgr. Milan Ščasný PhD.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 68
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je analýza vztahů mezi ekonomickými výsledky firem a jejich působením na životní prostředí, zejména emisemi CO2. V první části uvádím přehled literatury zabývající se vzájemným působením finančních výsledků firem a množstvím lokálních polutantů, které vypouštějí. Dále zkoumám, zda závěry odvozené pro vztah mezi emisemi místních polutantů a finančními výsledky firem platí také pro emise CO2. K analýze vlivu snížení emisí na náklady firem podrobněji zpracovávám dekompozici procesů, jež vedou ke snižování CO2 emisí. Z nich jako nejefektivnější vyhodnocuji investice vedoucí ke snížení spotřeby energií. Detailněji se zabývám také systémem obchodování s emisními povolenkami, který v případě dobře fungujícího trhu přináší firmám snižující emise nové příjmy a vytváří tak další podnět ke snižování emisí. V empirické části testuji teoreticky odvozené hypotézy na datech 125 českých firem, která zahrnují jejich příjmy, náklady, zisky a další charakteristiky. Zjišťuji, že zavedení systému obchodování s emisními povolenkami nepodnítilo významnější investice do snižování emisí. Důvodem byla zejména nejistota firem týkající se vývoje regulace emisí CO2 emisí po roce 2007, která neumožňovala firmám odhadnout návratnost investic do snižování emisí. Firmy, které i přesto emise snižovaly, na systému nevydělaly. Naopak, kvůli velkému poklesu ceny povolenek na trhu v roce 2006 získaly za nevyužité povolenky daleko méně peněz než předpokládaly a jejich celková ziskovost se snížila.
Ke stažení: Bakaláářská práce Brzobohatého Tomáše

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY