Detail práce

Vliv komunikace České národní banky na směnný kurz: důkaz GARCH modelem

Autor: Bc. Radovan Fišer
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 80
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce podává přehled literatury na téma komunikace centrálních bank a empiricky analyzuje vliv komunikace České národní banky a vliv publikování aktuálních hodnot makroekonomických veličin na volatilitu kurzu CZK/EUR. Analýza je provedena pomocí GARCH modelu, který je v práci podrobně představen. Originalita této práce leží v tom, že jde o první pokus o analýzu vlivu komunikace ČNB na volatilitu kurzu. Výsledkem práce je zjištění, že komunikace ČNB, stejně jako publikování hodnot makroekonomickcýh veličin, volatilitu snižuje.
Ke stažení: Bakaláářská práce Fišera Radovana

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY