Detail práce

Ramsey-Cass-Koopmansův model a metody variačního počtu

Autor: Bc. Václav Franče
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Zelený Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 37
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je seznámit se s matematicky exaktní analýzou Ramsey-Cass-Koopmansova modelu (RCK model). Nejprve se tato práce zabývá základními výsledky Solowova modelu. RCK model totiž rozvíjí původní Solowův model, a tedy jsou výsledky Solowova nutným předpokladem pro další analýzu RCK modelu. Poté budeme aplikovat metody variačního počtu na optimalizační úlohu, kterou se zabývá RCK model. V neposlední řadě budeme studovat dynamické chování ekonomiky RCK modelu s pomocí kvalitativní analýzy soustav diferenciálních rovnic. Metody této práce jsou jakýmsi kompromisem mezi metodami běžných učebnic makroekonomie a metodami původních článků zabývajících se RCK modelem. Na druhou stranu je kladen důraz na to, aby matematická korektnost původních článků zůstala zachována i v této práci.
Ke stažení: Bakalářská práce Václava Franče

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY