Detail práce

MiFID: Markets in Financial Instruments Directive,Implementation in the Czech Republic

Autor: Bc. Jakub Gleta
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 68
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) je jádrem plánu Evropské Unie plně integrovat finanční trhy v EU, tzv. Financial Services Action Plan. Úvodem zkoumáme MiFID v širším kontextu FSAP a ve srovnání s jejím předchůdcem jako východiska pro změny, které MiFID zavádí. Poté je uveden popis hlavních a nejvíce přelomových ustanovení MiFIDu. Dále je MiFID analyzován z pohledu nákladů a výhod uvedením a diskusí Cost-Benefit analýzy, kterou provedla britská Financial Services Authority. Abychom získali nějaká empirická data, byl sestaven dotazník zkoumající kvalitativní stránku očekávaných dopadů MiFIDu mezi českými obchodníky s cennými papíry. Diskutovány jsou institucionální charakteristiky dopadů směrince. Na základě britské Cost-Benefit analýzy jsme se pokusili provést horní odhad celkových nákladů českého sektoru finančního zprotředkování. Docházíme k závěru, že některé ustanovení MiFIDu jsou sporné a bude složité je zavést a vymáhat jejich dodržování. Směrnice také s velkou pravděpodobností ovlivní strukturu trhu a rozdělení zisků.
Ke stažení: Bakaláářská práce Jakuba Glety

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY