Detail práce

Vliv výdajových omezení ve fragmentovaném rozpočtovém procesu

Autor: Bc. Jan Hlavsa
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 63
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce „Vliv výdajových omezení ve fragmentovaném rozpočtovém procesu“ pojednává o vlivu velikostní a procesní fragmentace v rozpočtovém procesu na deficit, výdaje a jejich alokaci. Zvažuje také potencionální přijetí výdajového omezení ke korekci těchto vlivů. Na teoretické i empirické úrovni potvrzuje, že menší fragmentace má pozitivní vliv na tvorbu rozpočtu. Naproti tomu výsledky o přínosnosti výdajových omezení na teoretické i empirické úrovni nejsou jednoznačné.
Ke stažení: Bakaláářská práce Jana Hlavsy

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY