Detail práce

Harmonizace daně z přidané hodnoty v Evropské unii

Autor: Bc. Veronika Holá
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 70
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenáři vývoj harmonizace daně z přidané hodnoty v zemích Evropské unie. Chceme ukázat, jakým způsobem byl současný systém utvářen a jak jeho úpravy ovlivnily fungování vnitřního trhu. V první části práce se zabýváme důvody pro zavedení daně z přidané hodnoty ve státech Společenství a prvními kroky vedoucími ke sblížení systémů jednotlivých zemí. Dále rozebíráme příčiny vytvoření přechodného systému (a jeho přednosti a slabiny) a uvádíme důvody, proč nebylo možné zavést systém definitivní. V šesté a sedmé kapitole se pak soustřeďujeme na aktuální, v současnosti často diskutovaná témata, kterými jsou snížené sazby, rozsáhlé daňové uniky či zdaňování služeb poskytovaných mezi členskými státy. Věnujeme se rovněž nejdůležitějším úpravám společného systému daně z přidané hodnoty v poslední době.
Ke stažení: Bakaláářská práce Veroniky Holé

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY