Detail práce

Impact of HIV/AIDS on human capital accumulation in Sub-Saharan Africa

Autor: Bc. Tomáš Hozík
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: PhDr. Pavel Streblov M.Sc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 50
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá vlivem HIV/AIDS epidemie na rùst lidského kapitálu v Sub-Saharské Africe. V rámci pøevzatého teoretického modelu se snažíme porovnat vliv HIV/AIDS epidemi na akumulaci lidského kapitálu pøi rùzných rodinných uspoøádáních. Tj. nukleární rodina na jedné stranì a pro Sub-Saharskou Afriku typická ''Široká rodina'' na druhé stranì. Na konci Bakaláøské práce se zabýváme identifikací optimálního rodinného uspoøádání a možnou vládní politikou minimalizující dopady HIV/AIDS.
Ke stažení: Bakalářská práce Tomáše Hozíka

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY