Detail práce

Rostoucí jednotkové ceny exportů ze střední a východní Evropy: zvyšující se kvalita?

Autor: Bc. Petr Janský
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 54
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá rostoucími jednotkovými cenami průmyslových exportů z deseti zemí střední a východní Evropy do původních patnácti členských států Evropské Unie mezi lety 1995 a 2005. Tyto rostoucí jednotkové ceny bývají často zdůvodňovány rostoucí kvalitou. Pomocí dat o dovozu pro jednotlivé produkty i odvětví tento výzkum hodnotí, zda je tomu tak. Podobně jako stávající vědecká literatura na téma kvality exportů zemí střední a východní Evropy dochází i tato práce k závěru, že jejich kvalita exportů opravdu roste. Ovšem na rozdíl od stávající literatury využívá tato práce jednu několik jiných a inovativních metod k hodnocení kvality exportů, z nichž některé dosahují spolehlivějších výsledků. Jedna z těchto metod, která je zcela nová a využívá regresní model pro panelová data, je založena na poměru mezi skutečnými jednotkovými cenami a těmi předpovídanými modelem. Další metoda používá poměr mezi jednotkovými cenami zemí střední a východní Evropy a nejvíce rozvinutých zemí. Mezi další aplikované metody patří výpočty penetrace výrobků, podobnost exportů s nejvíce rozvinutými zeměmi, změny tržních podílů a dekompozice růstu exportů. Tato práce využívá několik inovativních metod a jednu zcela novou, které dokazují, že se kvalita průmyslových exportů ze zemí střední a východní Evropy zvyšuje.
Ke stažení: Bakalářská práce Petra Janského

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY