Detail práce

Zajišťování českých podniků proti úrokovému a kurzovému riziku

Autor: Bc. Viktor Jasanský
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 73
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Zajišťování českých podniků proti finančním rizikům se v poslední době prudce rozvíjí a je tedy aktuálním tématem. Pravdou v České republice však zůstává, že dostatečné zajistění mají pouze velké společnosti. Malé a střední firmy tato rizika a zejména to kurzové stále podceňují. Významným ztrátám vyvolaným pohybem směnného kurzu nebo úrokových měr mohou předejít zajištěním pomocí různých strategií, mezi které patří i využití derivátových instrumentů. Těm se věnuji zejména v první převážně teoretické části své práce, kde rozebírám úrokové a kurzové riziko. Nabízím však i pohled na zajišťovací nástroje v nabídce českých bank a dalších finančních institucí.
Druhá část mé práce je praktičtější. Studuji v ní případ skutečného zajištění jednoho velkého podniku proti kurzovému riziku pomocí měnových forwardů, popisuji, jaké byly postupy a překážky během zajištění, a ex post vyhodnocuji, zda se zajištění vyplatilo či nikoli
Ke stažení: Bakalářská práce Viktora Jasanského

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY