Detail práce

Problém morálního hazardu pojišťovacího agenta

Autor: Bc. Klára Kališková
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 64
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce zkoumá problém morálního hazardu pojišťovacích agentů, který vzniká ze vztahu mezi pojišťovnou a agenty, kteří pro pojišťovnu získávají nové klienty. Jedná se o problém skryté akce, ve kterém pojišťovna v roli principála nemá možnost sledovat jednání agentů. Principál v takové situaci musí přimět agenty, aby jednali v jeho zájmu pomocí vhodné motivační smlouvy. Právě podobou takové smlouvy se tato práce zabývá. V první kapitole popisujeme řešení problému, které nabízí standardní mikroekonomická teorie. Druhá kapitola se zaměřuje na ověření praktických schopností této teorie s využitím laboratorních experimentů. Závěr je věnován teoriím sociálních preferencí, které nám pomohou napravit některé nedostatky standardní mikroekonomické teorie.
Ke stažení: Bakaláářská práce Klára Kališková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY