Detail práce

Cukerné politiky Evropské Unie v kontextu mezinárodního obchodu s cukrem.

Autor: Bc. Terezie Lokajíčková
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 89
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá cukernými politikami Evropské Unie (EU). Klade si za cíl analyzovat okolnosti, které vedly k vytvoření současného cukerného režimu EU, a také důsledky tohoto uspořádání pro různé účastníky obchodu s cukrem v minulosti i v nejbližší budoucnosti. Nejdříve jsou podány základní informace o cukru jakožto zemědělské komoditě a je popsán vývoj mezinárodního obchodu s cukrem během posledních sedmi století. Poté se práce zabývá vznikem, cíli a nástroji Společné zemědělské politiky EU a Společnou organizací trhu s cukrem, včetně její poslední reformy. Dále jsou analyzovány důsledky existence cukerného režimu EU pro tři skupiny hráčů: pro samotnou EU, pro země, které mají s EU uzavřeny speciální smlouvy, které jim zajišťují preferenční přístup na trh cukru EU, a konečně pro země, které působí převážně na světovém trhu s cukrem. Také jsou zde analyzovány důsledky reformy z roku 2006, následných změn cukerného režimu EU a případné úplné liberalizace trhu s cukrem v EU. V závěru práce pojednává o biopalivech vyráběných z cukrové třtiny.

Ke stažení: Bakaláářská práce Terezie Lokajíčková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY