Detail práce

Mezinárodní daňové podání

Autor: Mgr. Ondřej Svoboda
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: Ing. Irena Kemény
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 238
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá mezinárodním daňovým plánováním, což je velmi komplexní obor, který v sobě zahrnuje nejen daňovou problematiku, ale také problematiku obsahující společenstevní právo a další právní normy upravující podnikání. K tomu, aby byly instrumenty tohoto oboru co nejlépe aplikovány v praxi, je kromě dokonalé znalosti výše zmíněných právních norem a nalézání nejvhodnějších možností, které partikulární právní systémy nabízejí, nutné přistupovat k jednotlivým problémům maximálně možným kreativním způsobem. Je to právě tento faktor, který z mezinárodního daňového plánování, činí v podstatě neuchopitelnou vědní disciplínu, jejíž možnosti nebude nikdy možné popsat do úplných detailů. Ale současně právě tento faktor vytváří z mezinárodního daňového plánování tak zajímavý obor

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY