Detail práce

Jednodenní chirurgie – možnost efektivnějšího využití finančních prostředků ve zdravotnictví

Autor: Bc. Jana Mašková
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: PhDr. Lucie Bryndová
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 58
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl přinést ekonomický pohled na problematiku jednodenní chirurgie a ukázat, že ve srovnání s operací při hospitalizaci se jedná o nákladově efektivnější způsob poskytování zdravotní péče. První část práce se zabývá vymezením pojmu „jednodenní chirurgie“, možnostmi využití jednodenní chirurgie a jejími výhodami a nevýhodami. Následující část je poté věnována historii jednodenní chirurgie a rozvoji tohoto typu zdravotní péče v různých zemích světa v průběhu 20. a na počátku 21. století. Je zde zkoumán také vztah mezi využíváním jednodenní chirurgie a průměrnou ošetřovací dobou a zároveň jsou rozebrány možné příčiny rozdílného stupně využívání jednodenní chirurgie v různých zemích. Ekonomické výhody jednodenní chirurgie jsou diskutovány na základě komparativních studií, které srovnávají skutečné náklady spojené s provedením určitého operačního výkonu v režimu jednodenní chirurgie a při hospitalizaci. V poslední kapitole je pozornost zaměřena na tři operační výkony, pro které jsou odhadnuty společenské náklady při provedení operace v režimu jednodenní chirurgie a při hospitalizaci a z toho plynoucí náklady příležitosti spojené s nízkým využíváním jednodenní chirurgie v České republice.
Ke stažení: Bakaláářská práce Jany Maškové

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY