Detail práce

Determinanty českého realitního trhu

Autor: Bc. Ondřej Vodňanský
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 64
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Český realitní trh ve své současné podobě je relativně mladý a tato práce se zaměřuje na jeho charakteristické vlastnosti. Poté, co předložíme několik obecných konceptů a empirických výsledků z rešerše literatury, přejdeme ke kvalitativním faktorům nemovitostního prostředí v Českém kontextu. Nicméně jádro práce je kvantitativní analýza. Nejdříve se nám povedlo vytvořit jednoduchý, ale spolehlivý model, který vysvětluje regionální rozdíly v cenách nemovitostí pomocí proměnných trhu práce. Poté jsme použili moderní metody analýzy časových řad, abychom posoudili vývoj cen nemovitostí a zahájených bytů v čase. Zatímco ve druhém případě naše výsledky byly uspokojivé, v tom prvním byly spíše smíšené.
Ke stažení: Bakalářská práce Ondřej Vodňanský

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY